Dnia 02.02.2018 roku

Sygn. akt I Ns 1109/17

OGŁOSZENIE

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 1109/17 z wniosku Magdaleny Stańkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Stańkowskiej, nazwisko rodowe Zając, córce Wacława i Walerii z domu Winiarczyk, zmarłej dnia 08 maja 1992 roku w Kielcach, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Okół, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, wdowie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 

SSR Elżbieta Niebutkowska