Dnia 28.02.2018r.
Sygn. akt I Ns 621/17  


Ogłoszenie


   „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 621/17 z wniosku Leokadii Kądzieli o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Jędrzejów, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki województwo świętokrzyskie stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 187 o pow. 0,0600 ha;
   Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”
                                                                                   Sędzia Sądu Rejonowego
                                                                                         Joanna Zięba