Dnia 27.03.2018 r.

Sygn. akt  I Ns 743/17

 

                                                                     O g ł o s z e n i e

                          

                           W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 743/17 z wniosku Zdzisława Litwina, z udziałem Marka Nadwodnego, Urszuli Szalewskiej, Mariana Litwina i Marka Litwina,  o stwierdzenie nabycia spadku po Weronice Anieli Litwin, córce Karola i Katarzyny, zmarłej w dniu 25 sierpnia 1997 r. w Nowej Soli, ostatnio zamieszkałej w Kożuchowie.

          W skład spadku po Weronice Anieli Litwin wchodzi „mienie zaburzańskie” w postaci nieruchomości zabudowanej, położonej obecnie na Ukrainie, w miejscowości Kozielniki koło Lwowa.   

          Sąd wzywa spadkobierców Weroniki Anieli Litwin, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik