Sygn. akt I Ns 169/18

Dnia 10 kwietnia 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 169/18 z wniosku Ireneusza Sadło   o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Sadło z domu Spychaj córce Jana i Marianny zmarłej dnia 03 stycznia 1983 roku w Ostrowcu Św. mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Jędrzejów, gmina Bodzechów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 

                   Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska