ZARZĄDZENIE NR 59)2018

Prezesa i Dyrektora  Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 10 października  2018 roku

w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy  z obowiązkiem odpracowania

 

Na podstawie art.22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 ze zm.) w związku z § 40 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.) zarządzamy co następuje:

1.   Ustalamy dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 29 grudnia 2018 roku;

2.   W dniu 29 grudnia 2018 roku ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim  w godzinach od  7.30 do 15.30, natomiast godziny przyjęć interesantów odbywają się jak w dni tygodnia od wtorku do piątku;

3.   Zarządzeniem wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

POBIERZ ZARZĄDZENIE W WERSJI PDF

 

 

 

 

 

Informacja Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

>>Zobacz<<

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - 19 - 25 lutego 2018"

INFORMACJA

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego 2018 roku Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach 19 – 25 LUTEGO 2018 roku wzorem lat ubiegłych odbędzie się ogólnopolska akcja koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”, mająca na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach w/w akcji w dniach 19 – 23 lutego 2018 roku dyżury pełnić będą, udzielając fachowych porad prawnych, asystenci sędziów i referendarze sądowi według grafika:

· 19 lutego 2018 roku, godziny 10.00 – 12.00 – asystent sędziego: Paulina Kusiak – świetlica

· 20 lutego 2018 roku, godziny 10.00 – 12.00 – asystenci sędziów: Paweł Kostrzewa i Lech Wysiadecki -pokój 228

· 22 lutego 2018 roku, godziny 10.00 – 12.00 – asystenci sędziów: Joanna Burdzy i Katarzyna Świrta – świetlica

· 23 lutego 2018 roku, godziny 10.00 – 12.00 –  asystent sędziego Barbara Mordon oraz referendarz sądowy Zbigniew Malik  - świetlica.

Celem skorzystania z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez w/w osoby należy uprzednio skontaktować się osobiście bądź telefonicznie z Sekretariatem Prezesa Sądu pokój 107 (tel. 41 24 62 000) lub z Biurem Obsługi Interesanta (tel.41 266 45 66).

 

 

 

 

INFORMACJA

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego  Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach  18 – 24  LUTEGO 2019 roku wzorem lat ubiegłych  odbędzie się ogólnopolska akcja koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM  PRZESTĘPSTWEM”, mająca na celu zwrócenie uwagi na potrzeby   i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W siedzibie Sądu Rejonowego  w Ostrowcu Świętokrzyskim  w ramach w/w akcji  w dniach 18 – 24 lutego 2019 roku dyżury pełnić będą, udzielając fachowych porad prawnych, asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi według grafika:

Asystenci sędziego:

·        18 lutego 2019 roku, godziny 10.00 – 12.00 – asystent sędziego: Katarzyna Świrta, Agnieszka Ścigała – świetlica

·        19 lutego 2019 roku,  w godz. 10.00 – 12.00 – asystenci sędziów: Paulina Kusiak, Joanna Burdzy – świetlica

·        20 lutego 2019 roku, w godz. 10.00 – 12.00 – asystenci sędziów: Lech Wysiadecki, Paweł Kostrzewa  – pokój 228

·        21 lutego 2019 roku, w godz. 10.00 – 12.00 –  asystent sędziego Joanna Burdzy  - świetlica.

·        22 lutego 2019 roku, w godz.  10.00 – 12.00 – Paweł Kostrzewa  asystent sędziego – pokój 228

 

 

Kuratorzy Zawodowi I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

 

·        18 lutego 2019 roku - kurator specjalista Aneta Salwerowicz w godz.10.00 - 13.00 pokój 208

·        19 lutego 2019 roku  -  kurator specjalista Dorota Batorska w godz.10.00 - 13.00 pokój 208 ;

·       20 lutego 2019 roku - kurator specjalista Beata Kozieł w godz.10.00 - 13.00 pokój 208

·        21 lutego 2019 roku  - kurator specjalista Agnieszka Kwaśniak w godz.10.00 - 13.00 pokój 208

·        22 lutego 2019 roku kurator specjalista  Robert Rabczewski  w godz.10.00 - 13.00 pokój 208

 

Kuratorzy Zawodowi II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  do wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

 

·        18 lutego 2019 roku –  kurator  specjalista -  Jolanta Kot w godz.10.00 -12.00 pokój 222

·        19 lutego 2019 roku –  kurator specjalista Elżbieta Gos w godz.10.00 -12.00 pokój 224

·        20 lutego 2019 roku –  kurator specjalista Wojciech Sudnik w godz. 10.00 - 12.00 pokój  223

·        21 lutego 2019 roku –  kurator specjalista Anna Waśko w godz.10.00 -12.00 pokój 224

·        22 lutego 2019 roku – starszy  kurator zawodowy Marek Wilk w godz.10.00 -12.00 pokój 224

 

Celem skorzystania z  bezpłatnych  porad prawnych udzielanych przez w/w osoby należy uprzednio skontaktować się osobiście bądź  telefonicznie z Sekretariatem Prezesa Sądu pokój 107 (tel. 41 24 62 000) lub z Biurem Obsługi Interesantów (tel.41 266 45 66).

 

Uzyskanie dalszego wsparcia możliwe jest poprzez kontakt z  podmiotami, które świadczą w 2019 roku pomoc finansowaną   z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista tych organizacji dostępna jest pod adresem: www.funduszsprawiedliwości.gov.pl.


 

 INFORMACJA

Zarządzenie nr 34/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 listopada  2017r. zmieniające Zarządzenie nr 1/2011 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Punktu Obsługi Interesantów.
 
 

 

INFORMACJA

Informujemy, iż z dniem 2 października 2017 roku nastąpiła zmiana godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Zobacz szczegóły zarządzenia w sprawie ustalenia godzin urzędowania i przyjęć interesantów Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 


 

 INFORMACJA

Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim uprzejmie informuje, iż wszelkie informacje o mediacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwośc pod linkiem http://www.mediacja.gov.pl/

 

Mediacje - Sąd Okręgowy w Kielcach

 

 


 

Zebranie sędziów


 KOMUNIKAT

W wykonaniu Uchwały nr 1 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sądów Okręgowych z dnia 20 marca 2017 roku, zostaną zwołane w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.00 w Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach oraz w Sądzie Okręgowym w Kielcach zebrania sędziów tych sądów celem wyboru przedstawicieli do udziału w pracach Forum przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

Przedmiotowe zebrania nie stanowią formy jakiegokolwiek protestu lecz zmierzają do aktywizacji środowiska sędziowskiego w obliczu planowanych zmian w organach wymiaru sprawiedliwości oraz włączenia się sędziów w dyskusję nad przyjmowanymi projektami zmian.

Przeprowadzenie zebrań nie wpłynie na terminowość rozpoznawania spraw w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

 

SO Monika Gądek-Tamborska
SSO Jan Klocek
Rzecznicy Prasowi
Sądu Okręgowego w Kielcach

Informacja w sprawie wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyski


KOMUNIKAT

Od dnia 1 stycznia 2015r. wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim  będą realizowane  wyłącznie poprzez rachunki bankowe przydzielone sądom przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Informacja w sprawie wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim  ikona pdf  

Reorganizacja sądów rejonowych


 

OGŁOSZENIE

Z dniem 1 stycznia 2015r. zniesione zostają Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim  z siedzibą w Opatowie.

 

Na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 7 października 2014r. wydanego przez  Ministra Sprawiedliwości, w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz.U.2014.,poz.1404), z  dniem 1 stycznia 2015r. powstaje:

Sąd Rejonowy w Opatowie

ul. Plac Obrońców Pokoju 18,

 27-500 Opatów

 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Centrala tel./fax 015 86 82 799

                   015 86 82 788

                   015 86 82 798

                   015 86 82 602

I Wydział Cywilny wew. 206

II Wydział Karny wew. 213

III Wydział Rodzinny i Nieletnich wew. 301

IV Wydział Ksiąg Wieczystych wew. 108

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Opatowie:

Miasto: Opatów

Gminy: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

 

Na podstawie zarządzenia z dnia 26 listopada 2014r. wydanego przez  Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych w Sądzie Rejonowym w Opatowie z dniem 1 stycznia 2015r.  powstają Wydziały:

I Wydział Cywilny – rozpoznający sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości Sądu

II Wydział Karny – rozpoznający sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego                    i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości  w/w Sądu

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – rozpoznający sprawy określone w art. 12 § 1 a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości w/w Sądu

IV Wydział Ksiąg Wieczystych – rozpoznający  sprawy wieczystoksięgowe z obszaru  gmin: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska,  Lipnik, Opatów, Sadowie i Wojciechowice.

 

Na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2014r. powołany zostaje z dniem stycznia 2015r.:

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Opatowie  działający na obszarze gmin: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice.

 

Tel. 15 868 27 99 wewn.313

 

 

Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów

 


TF2006 logo

 

 

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.