ZARZĄDZENIE NR 59)2018

Prezesa i Dyrektora  Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 10 października  2018 roku

w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy  z obowiązkiem odpracowania

 

Na podstawie art.22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 ze zm.) w związku z § 40 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.) zarządzamy co następuje:

1.   Ustalamy dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 29 grudnia 2018 roku;

2.   W dniu 29 grudnia 2018 roku ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim  w godzinach od  7.30 do 15.30, natomiast godziny przyjęć interesantów odbywają się jak w dni tygodnia od wtorku do piątku;

3.   Zarządzeniem wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

POBIERZ ZARZĄDZENIE W WERSJI PDF