Uzyskanie wsparcia możliwe jest poprzez kontakt z  podmiotami, które świadczą w 2019 roku pomoc finansowaną   z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista tych organizacji dostępna jest pod adresem: www.funduszsprawiedliwości.gov.pl.

Informacja Stowarzyszenia HOJNE SERCA.pdf