Ostrowiec Św. , dnia 9 października 2018r.

 

 

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM W OSTROWCU ŚW.

 

 

 

Dyrektor  Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.

 

ogłasza konkurs

 

na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

 

Oznaczenie konkursu - sygnatura : Adm. 111-1/18  

 

Ostrowiec Św. , dnia 29 maja 2017r.

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY DOCELOWO INFORMATYKA W SĄDZIE REJONOWYM W OSTROWCU ŚW.


Dyrektor  Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs na 1  (jedno) wolne stanowisko stażysty docelowo informatyka w Sądzie Rejonowym  w Ostrowcu Świętokrzyskim w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oznaczenie konkursu sygnatura: Adm. 110-1/17

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego  w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimPrezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. na podstawie art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 133 t.j. ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. 2015, poz. 133 t.j. ze zm.) , zwanej dalej „ ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013, poz. 1228), zwanym dalej „rozporządzeniem”.