Sygn. akt I Ns 337/18

Dnia 18 maja 2018 roku

 

 

OGŁOSZENIE

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 337/18 z wniosku Lecha Gierczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Żaku s. Zygmunta i Eugenii zmarłym dnia 18 lutego 1996 roku i Janinie Żak z domu Lepiarz córce Stanisława i Józefy, zmarłej dnia 27 kwietnia 2009 roku, mających ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i udowodnili nabycie spadku, gdyż  w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 

                   Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska