Dnia 28.05.2018r.

Sygn. akt I Ns 834/17

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 834/17 z wniosku Krystyny Rdzanek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Bałtowie, gmina bałtów, powiat ostrowiecki województwo świętokrzyskie stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1138 o pow. 0,5800 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia Sądu Rejonowego

Joanna Zięba