Dnia 8 sierpnia 2018 roku                                   

Sygn. akt. I Ns 449/18                                           

Wnioskodawca: Andrzej Graczak

 

O g ł o s z e n i e

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 449/18 z wniosku Andrzeja Graczaka, z udziałem Jerzego Piwnika, Marty Graczak i Marianny Pwinik,  o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Tatrockim, synu Franciszka i Marianny, zmarłym dnia 08 sierpnia 1981 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i tam mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu i Fryderyce Tatrockiej, córce Jana i Michaliny, zmarłej dnia 07 marca 1993 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim
i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim