Sygn. akt I Ns 688/18

Dnia 19 września 2018 roku

 

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu spadku

poprzez sporządzenie spisu inwentarza

 

„Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza, że w dniu 18 września 2018 roku, w sprawie o sygn. akt I Ns 688/18, wydał postanowienie o zabezpieczeniu spadku poprzez sporządzenie spisu inwentarza spadku pozostałego po Janie Kozłowskim, synu Jana i Marii, zmarłym dnia 08 czerwca 2017 roku w Starachowicach, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Starej Słupi, gmina Nowa Słupia.

 

P O U C Z E N I E :

 

osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko wskazanemu spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dugi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.).”

 

 

SSR Kinga Kosiarz – Michalska