Sygn. akt I Ns 685/18


Ogłoszenie

     
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 685/18 z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej numerem 75/1 o powierzchni 0,1216 ha, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sędzia  Sądu Rejonowego
Iwona Waśniewska