Sygn. akt I Ns 710/18

 

OGŁOSZENIE

 

„Postanowieniem z dnia 21 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie sygn. akt I Ns 710/18, z wniosku Bogumiła Rupa o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił wnioskodawcy – likwidatorowi Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Bogumiłowi Rupowi na złożenie do depozytu sądowego na złożenie do depozytu sądowego kompletu kluczy w ilości jedenastu sztuk do nieruchomości i do budynku administracyjnego likwidowanej Spółki położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul Gulińskiego 7 z zastrzeżeniem, że klucze te mają być wydane osobom, które wykażą stosownymi dokumentami prawa do reprezentowania Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sąd wzywa do odbioru depozytu.”

                                                                                  

      

                                                                                               Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska