Dnia  10 października 2018 roku                         

Sygn. akt. I Ns 495/18                                         

Wnioskodawca: Beata Konecka

 

 

                                             O g ł o s z e n i e

 

          „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 495/18, z wniosku Beaty Koneckiej, z udziałem Krzysztofa Ostatek o stwierdzenie nabycia spadku po:

- Feliksie Ostatek, synu Kazimierza i Józefy, zmarłym dnia 29 maja 1984 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim i posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Wólce Bodzechowskiej,

- Bronisławie Ostatek, córce Wiktorii, zmarłej dnia 26 sierpnia 2011 roku w Starachowicach, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Wólce Bodzechowskiej.

   Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności spadkobierców Bronisławy Ostatek i Feliksa Ostatek, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kinga Kosiarz – Michalska