Dnia  23 października 2018 roku                             

Sygn. akt  I Co 1111/18

                                                                                           

 

                                  O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie  adwokat Magdaleny Pikus wykonującej zawód w Kancelarii Adwokackiej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 22, do zastępowania nieznanego  z miejsca pobytu dłużnika  Wojciecha Witkowskiego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez  Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie sygn. akt I Ns 857/16.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

                                               Sędzia Sądu Rejonowego