Dnia 03.12.2018r.                                                                 

Sygn. akt I Ns 669/18                                                           

 

 

 

Ogłoszenie

 

   „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 669/18 z wniosku Czesława Rapci o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Jeziorko, gmina Nowa Słupia, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 898                  o pow. 1,0300 ha, 899 o pow. 0,9600 ha, 900 o pow. 0,7000 ha i 901 o pow. 0,2200 ha

   Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

 

                                                                                    Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                           Joanna Zięba