Dnia 03.12.2018r.                                                                        

Sygn. akt I Ns 306/18                                                       

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

  „W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 306/18 z wniosku Marianny Grudniewskiej o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Bałtowie, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 369 o pow. 0,3300 ha i 395 o pow. 0,1800 ha

   Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

 

 

 

 

                                                                             Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                   Joanna Zięba