Dnia 01.03.2019 r.

Sygn. akt  I Ns 826/18

                                                                                                                                             

 

                                                                      „O g ł o s z e n i e”

 

 

                                    W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 826/18 z wniosku Teresy Kołbuc, z udziałem Dariusza Kołbuca i innych, o stwierdzenie nabycia spadku po Genowefie Kołbuc, córce Filipa i Balbiny, nazwisko rodowe Wodyńska, zmarłej w dniu 3 października 1975 r. w Piotrowie, gmina Łagów i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

                    Sąd wzywa spadkobierców Genowefy Kołbuc, aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

        Tomasz Gawlik