Dnia 15.03.2019r.

Sygn. akt I Ns 867/18

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

„W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 867/18 z wniosku Wierzytelności Glob sp. z o.o. we Wrocławiu  o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Połetku, synu Stanisława i Barbary, zmarłym 17 października 2013 roku w Lądku Zdroju, ostatnio stale zamieszkałym w Starej Dębowej Woli.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

 

 

                                                                                        Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                               Joanna Zięba