Sygn. akt I Ns 1100/18

Dnia 15 marca 2019 roku

 

OGŁOSZENIE

 

"Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 1100/18 z wniosku Czesława Sitarza o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego Czesława Sitarza, syna Janiny i Mieczysława, własności nieruchomości położonej w miejscowości Złota Woda, gmina Łagów, powiat kielecki, woj., świętokrzyskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 194 o powierzchni 0,9000 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza spadkobierców Franciszka Armaty zam. w Lechowie, gmina Bieliny i Antoniego Gadowskiego zam. w Woli Łagowskiej 80 aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 

 

 

Sędzia SR Elżbieta Niebutkowska