Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Aktualności o Ośrodku Kuratorskim 

 

W 2018 roku kadra Ośrodka Kuratorskiego działającego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim  nie uległa zmianie. Na chwilę obecną Ośrodek Kuratorski liczy 17 uczestników. Od początku bieżącego roku kontynuowane są wszystkie formy działalności   z poprzedniego okresu.

 

Do końca roku szkolnego 2017/2018 w pracy z młodzieżą wychowawcy koncentrowali  się głównie na nauce. W efekcie wszyscy uczęszczający systematycznie uczestnicy uzyskali promocje do następnych klas.  Do pomocy młodzieży w nauce zaangażowały się dwie wolontariuszki – studentka resocjalizacji i tegoroczna maturzystka.

 

Formy pracy z młodzieżą:

·        zajęcia socjoterapeutyczne (także we współpracy z panią Katarzyną  Sobczyk z Punktu Konsultacyjnego Agencji Rozwoju Lokalnego);

·         rozmowy grupowe i indywidualne stale  prowadzone  z uczestnikami na wszystkie tematy dotyczące problemów młodzieży;

·         zajęcia rekreacyjnie na basenie i siłowni;

·         zajęcia plastyczne, sportowe.

·        wspólne przygotowywanie posiłków.

 

Wakacyjne eskapady

·        Warszawa – zwiedzanie  ogrodu zoologicznego, Centrum Pieniądza NBP oraz spacer po starówce.

·        Łódź – zwiedzanie szkoły filmowej

·        Kielce – wizyta w  Energetycznym Centrum Nauki.

·        Iłża –  zwiedzanie ogrodu botanicznego w Marculach.

 

W sezonie wakacyjnym  młodzież często korzystała z basenów otwartych na Rawszczyźnie.

 

Na  dobre rozpoczęcie roku szkolnego wychowankowie Ośrodka wzięli  udział w festynie pod hasłem „Stop dopalaczom”  jaki odbywał się  na ostrowieckim Rynku.

 

W ostatnich dniach wakacji w siedzibie  Ośrodka Kuratorskiego zostały wykonane prace malarskie i remontowe -  zatem nowy rok szkolny 2018/2019  rozpoczyna się w czystym i  zadbanym, a  przez to pięknym lokalu.


Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. – siedziba w budynku Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 70/28


Kierownik Ośrodka Kuratorskiego – Anna Waśko


Wychowawcy Ośrodka Kuratorskiego:

 • starszy kurator Marek Wilk
 • kurator społeczna Krystyna Dziewięcka
 • kurator społeczna Anna Dąbrowska
 • kurator społeczna Jolanta Salwa


Ośrodek Kuratorski jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19


Tel. 41 246 20 54 (pon., czw. w godz. 8-15)


Działalność Ośrodka w 2017 roku

Codziennie:

 • odrabianie lekcji i nauka z pomocą kuratorów
 • przygotowywanie posiłków i wspólne spożywanie
 • zajęcia plastyczne i sportowe na boisku (w sezonie)

Raz w tygodniu:

 • zajęcia poza siedzibą Ośrodka w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Rawszczyzna” (basen, siłownia)
 • zajęcia socjoterapeutyczne wg programóo „Spójrz Inaczej”, „Odlot”, „Veto wobec przemocy”, „Unplugged” prowadzone przez kurator społeczną K. Dziewięcką (pedagog z uprawnieniami do prowadzenia w/w programów)
 • Stała współpraca z terapeutą Katarzyną Sobczyk z Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami z siedzibą w Agencji Rozwoju Lokalnego (praca indywidualna z uczestnikami i członkami ich rodzin, zajęcia dla grupy uczestników)

Wycieczki wakacje 2017:

 • Kazimierz Dolny
 • Warszawa – Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik
 • Radom – port lotniczy
 • Ćmielów – fabryka porcelany
 • Skarżysko-Kamienna – Muzeum Orła Białego
 • Wąchock

Dwukrotny udział w Zbiórce Żywności Świętokrzyskiego Banku Żywności
Dwukrotny udział w zajęciach Saloniku Dyskusyjnego w Agencji Rozwoju Lokalnego m.in. temat „Młodzi z pasją – wolni od uzależnień i aktywni w życiu”
Wizyta w Zakładzie Poprawczym – rozmowy z wychowawcami i wychowankami
Wyjścia do Biura Wystaw Artystycznych (wernisaż fotografii dawnego Ostrowca i udział w zajęciach plastycznych) oraz Miejskiego Centrum Kultury (spacer po mieście z przewodnikiem – miejsca ważne dla historii Ostrowca)
Wyjścia do kina:

 • „Listy do M”
 • „Spiderman”
 • „Assansin’s Creed”

Obchody uroczystości i świąt (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Dni Ziemi, itp.)
Wspólna uroczysta wigilia z zaproszonymi gośćmi 15.12.2017


Ponadto kuratorzy z Ośrodka Kuratorskiego stale współpracują z pedagogami i wychowawcami ze szkół uczestników oraz z ich rodzicami i opiekunami indywidualnie, stosownie do potrzeb.


W Ośrodku Kuratorskim prowadzona jest Kronika zawierająca pamiątki i fotografie z najważniejszych wydarzeń.