Dyrektor Sądu


Funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim sprawuje: Sylwia Kołodziej

ul. Kościuszki 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

pok. 109 (I piętro)

 Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

tel: 41 246 20 66
fax: 41 246 20 01

 

Kompetencje

Zgodnie z art.  31a. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych dyrektor sądu:

 - kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym ustawie

- wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

- jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;

- określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;

- reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.