V Wydział Ksiąg Wieczystych


Właściwy do rozpoznawania spraw wieczystoksięgowych.

Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Tatiana Dziwik

Kierownik Sekretariatu: Justyna Olichwirowicz - Turek

Sekretariat:
pok. nr 165, I piętro

ul. Kościuszki 1

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Informacje udzielane są pod numerem telefonu:

(41) 246 20 45 (Centralna Informacja)

(41) 246 20 07 (Kierownik Sekretariatu)

fax: (41) 265-24-54 

 

W wydziale orzekają:

 

referendarz sądowy Tatiana Dziwik

referendarz sądowy Zbigniew Malik

referendarz sądowy Paweł Nowocień