Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

POBIERZ PLIK

 

Przetarg nieograniczony "Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń oraz otoczenia budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św." na 2019 r.

 

Nr postępowania ZP-26-02/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: "Ochrona obiektu, osób i mienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św." na 2019 rok.

 

Nr postępowania: ZP-26-01/2018

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

POBIERZ PLIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą: „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.” na 2018 rok


                       
Numer postępowania ZP-26-02/2017

Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i otoczenia..." na 2018 rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św."

Numer postępowania  ZP-26-01/2017