Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Formularz ofertowy   ikona doc
Klauzula informacyjna   ikona pdf
Załącznik nr 1 - wykaz klimatyzatorów do zainstalowania   ikona xls
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzatorów   ikona pdf
Sprostowanie zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem klimatyzatorów w budynku Sadu Rejonowego w Ostrowcu Św.   ikona pdf